gapbook

چطور روی کار ها متمرکز باقی بمانیم؟

مشکل اصلی همه ما این است که مهم نیست چقدر به یک کار متعهد هستیم ، بالاخره یک زمانی تمرکز خود را از دست می دهیم.

چطور میتوانیم متمرکز روی کار باقی بمانیم؟

 دو راهکار را میتوانید انجام دهید :

  1. نتیجه کار خود را ارزیابی کنید:

اولین کاری که میتوانید بکنید این است که پیشرفت خود را ارزیابی کنید؛ تمرکز، معمولا به خاطر نبود بازخورد از بین می رود.

مغز شما به طور طبیعی می خواهد بداند که آیا پیشرفتی در کار بوده یا نه و فهمیدن این مسئله بدون بازخورد ، غیر ممکن است.  

ارزیابی باعث میشود که تمرکز خود را حفظ کنیم، مواردی که ارزیابی می کنیم همان مواردی هستند که روی بهتر شدن آنها کار می کنیم .

فقط با اعداد و ارقام است که ما کاملا میتوانیم بفهمیم خوب پیش رفته ایم یا نه.

اگر شما بشمارید که در هر یک دقیقه چند شنا می روید ، دفعه بعد سعی می کنید رکورد خود را بشکنید پس قوی تر می شوید.

اگر بدانید در روز بیست صفحه کتاب میخوانید ، در نهایت کتابهای بیشتری خواهید خواند.

پس کارهایی که ارزیابی می شوند همان کارهایی هستند که تمرکز خود را بر آنها حفظ می کنید.

متاسفانه ما بیشتر اوقات از ارزیابی فرار می کنیم ؛ ما از حقایق نهفته ای که اعداد درباره ما میگویند می ترسیم. این راهکار برای این است که بفهمید ارزیابی کردن به معنی  قضاوت خودتان نیست بلکه بازخوردی است از اینکه کجای مسیر هستید.

پس کار خود را ارزیابی کنید تا کشف کنید ، بفهمید و یاد بگیرید.

ارزیابی کنید تا خودتان را بهتر بشناسید.

ارزیابی کنید تا ببینید آیا روی کارهای مهم وقت می گذارید یا نه.

ارزیابی کنید چون به شما کمک می کند روی کارهای مهم تمرکز کنید و کار های کم اهمیت را نادیده بگیرید.

  1. روی پروسه کار تمرکز کنید نه روی رویداد ها و نتایج . 

راهکار دوم این است که روی پروسه ها تمرکز کنید ، بیشتر اوقات ما موفقیت را یک رخداد میبینیم که باید به آن برسیم و کاملش کنیم ، مثلا:

خیلی ها سلامتی را یک رخداد میدانند ” اگر بیست کیلو وزن کم کنم ، رو فرم میشوم”

خیلی ها کارآفرینی را رخداد میبینند ” اگر بتوانم  کسب و کار خود را وارد بخش روزنامه نیویورک تایمز کنم ، دیگه همه چیز تمومه”

خیلی ها هنر را در یک رویداد خلاصه می کنند “اگر بتونم یک گالری بزرگ به اسم خودم برگزار کنم ، دیگر اعتبار کاری لازم رو بدست می آورم”….

این مثال ها فقط گوشه ای از مواردی است که ما ، موفقیت را به عنوان یک رویداد خلاصه می کنیم.

ولی اگر شما به افراد موفقِ متمرکز توجه کنید ؛ میبینید که رویداد ها و نتایج نیستند که آنها را از بقیه متمایز میکنند.

تعهد به پروسه است که آنها را ثابت قدم نگه میدارد.

آنها عاشق تمرین روزانه و پروسه میشوند نه نتیجه نهایی.

جالب این است که تمرکز روی پروسه است که باعث می شود در نهایت از نتیجه و رویداد پایانی لذت ببریم!

 میخواهید نویسنده فوق العاده ای شوید ، داشتن پرفروش ترین کتاب هر چقدرعالی است اما تنها راه رسیدن به نویسنده ای برتر شدن عاشق پروسه نوشتن شدن است.

اگر میخواهید تمام دنیا بیزینس و کسب و کار شما را بشناسند، بودن عکس شما روی مجله فوربز فوق العادست اما تنها راه رسیدن به هدف این است که عاشق پروسه بازاریابی باشید.

اگر میخواهید اندامی روفرم داشته باشید ، بیست کیلو وزن کم کردن احتمالا نیاز است اما تنها راه رسیدن به آن اندام این است که عاشق پروسه سالم خوردن و ورزش کردن مداوم شوید.

خلاصه اگر میخواهید که در هر کاری بهتر شوید ؛ باید عاشق پروسه انجام دادن آن باشید؛ به جای اینکه در رویاهای خود به نتایج و رویداد ها فکر کنید.

تمرکز روی نتایج ، میل طبیعی مغز ماست ولی این تمرکز و توجه روی پروسه است که در بلند مدت نتایج  بیشتری  را خلق میکند.

جمع‌آوری مطالب: مهشاد شرع الاسلام

مشاهده منبع

چطور روی کار ها متمرکز باقی بمانیم؟

مشکل اصلی همه ما این است که مهم نیست چقدر به یک کار متعهد هستیم ، بالاخره یک زمانی تمرکز خود را از دست می دهیم.

چطور میتوانیم متمرکز روی کار باقی بمانیم؟

 دو راهکار را میتوانید انجام دهید :

  1. نتیجه کار خود را ارزیابی کنید:

اولین کاری که میتوانید بکنید این است که پیشرفت خود را ارزیابی کنید؛ تمرکز، معمولا به خاطر نبود بازخورد از بین می رود.

مغز شما به طور طبیعی می خواهد بداند که آیا پیشرفتی در کار بوده یا نه و فهمیدن این مسئله بدون بازخورد ، غیر ممکن است.  

ارزیابی باعث میشود که تمرکز خود را حفظ کنیم، مواردی که ارزیابی می کنیم همان مواردی هستند که روی بهتر شدن آنها کار می کنیم .

فقط با اعداد و ارقام است که ما کاملا میتوانیم بفهمیم خوب پیش رفته ایم یا نه.

اگر شما بشمارید که درهر یک دقیقه چند شنا می روید ، دفعه بعد سعی می کنید رکورد خود را بشکنید پس قوی تر می شوید.

اگر بدانید در روز بیست صفحه کتاب میخوانید ، در نهایت کتابهای بیشتری خواهید خواند.

پس کارهایی که ارزیابی می شوند همان کارهایی هستند که تمرکز خود را بر آنها حفظ می کنید.

متاسفانه ما بیشتر اوقات از ارزیابی فرار می کنیم ؛ ما از حقایق نهفته ای که اعداد درباره ما میگویند  می ترسیم. این راهکار برای این است که بفهمید ارزیابی کردن به معنی  قضاوت خودتان نیست بلکه بازخوردی است از اینکه کجای مسیر هستید.

پس کار خود را ارزیابی کنید تا کشف کنید ، بفهمید و یاد بگیرید.

ارزیابی کنید تا خودتان را بهتر بشناسید.

ارزیابی کنید تا ببینید آیا روی کارهای مهم وقت می گذارید یا نه.

ارزیابی کنید چون به شما کمک می کند روی کارهای مهم تمرکز کنید و کار های کم اهمیت را نادیده بگیرید.

  1. روی پروسه کار تمرکز کنید نه روی رویداد ها و نتایج . 

راهکار دوم این است که روی پروسه ها تمرکز کنید ، بیشتر اوقات ما موفقیت را یک رخداد میبینیم که باید به آن برسیم و کاملش کنیم ، مثلا:

خیلی ها سلامتی را یک رخداد میدانند ” اگر بیست کیلو وزن کم کنم ، روفرم میشوم”

خیلی ها کارآفرینی را رخداد میبینند ” اگر بتوانم  کسب و کار خود را وارد بخش روزنامه نیویورک تایمز کنم ، دیگه همه چیز تمومه”

خیلی ها هنر را در یک رویداد خلاصه می کنند “اگر بتونم یک گالری بزرگ به اسم خودم برگزار کنم ، دیگر اعتبار کاری لازم رو بدست می آورم”

….

این مثال ها فقط گوشه ای از مواردی است که ما ، موفقیت را به عنوان یک رویداد خلاصه می کنیم.

ولی اگر شما به افراد موفقِ متمرکز توجه کنید ؛ میبینید که رویداد ها و نتایج نیستند که آنها را از بقیه متمایز میکنند.

تعهد به پروسه است که آنها را ثابت قدم نگه میدارد.

آنها عاشق تمرین روزانه و پروسه میشوند نه نتیجه نهایی.

جالب این است که تمرکز روی پروسه است که باعث می شود در نهایت از نتیجه و رویداد پایانی لذت ببریم!

 میخواهید نویسنده فوق العاده ای شوید ، داشتن پرفروش ترین کتاب هر چقدرعالی است اما تنها راه رسیدن به نویسنده ای برتر شدن عاشق پروسه نوشتن شدن است.

اگر میخواهید تمام دنیا بیزینس و کسب و کار شما را بشناسند، بودن عکس شما روی مجله فوربز فوق العادست اما تنها راه رسیدن به هدف این است که عاشق پروسه بازاریابی باشید.

اگر میخواهید اندامی روفرم داشته باشید ، بیست کیلو وزن کم کردن احتمالا نیاز است اما تنها راه رسیدن به آن اندام این است که عاشق پروسه سالم خوردن و ورزش کردن مداوم شوید.

خلاصه اگر میخواهید که  درهر کاری بهتر شوید ؛ باید عاشق پروسه انجام دادن آن باشید؛ به جای اینکه در رویاهای خود به نتایج و رویداد ها فکر کنید.

تمرکز روی نتایج ، میل طبیعی مغز ماست ولی این تمرکز و توجه روی پروسه است که در بلند مدت نتایج  بیشتری  را خلق میکند.

جمع‌آوری مطالب: مهشاد شرع الاسلام

مشاهده منبع

3 در مورد “چطور روی کار ها متمرکز باقی بمانیم؟”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا