معرفی کتاب مغز پویا مجله گپ‌بوک / دانش مغز معرفی کتاب مغز پویا مجله گپ‌بوک / دانش مغز چگونه مغز خوبی را پرورش دهیم ؟ هیجان زندگی به این نیست که کی هستیم بلکه به این است که داریم چه کسی میشویم. ساختار ظریف مغز، منعکس کننده ی محیطی است که در آن قرار گرفته ایم …

معرفی کتاب مغز پویا ادامه مطلب »