gapbook

روانشناسی

خود شفقت ورزی مجله گپ‌بوک / توسعه فردی هنگامی که با شکست مواجه می شویم، معمولا دو نوع واکنش متفاوت را در پیش می گیریم. یا از خود دفاع می کنیم و دیگران را مقصر می دانیم یا خود را سرزنش می کنیم. هیچ کدام از این واکنش ها مفید نیستند و می توانند ما …

خود شفقت ورزی ادامه مطلب »

چهار تمرین برای پرورش مهارت شفقت ورزی مجله گپ‌بوک /روانشناسی در مقاله قبلی آموختیم که شفقت می تواند ما را از مرحله همدلی فراتر ببرد و به ما کمک کند تا برای بهبود شرایط کار موثری انجام دهیم. در این مقاله می خواهیم با چهار تمرین که مهارت شفقت ورزی ما را پرورش می دهند، …

چهار تمرین شفقت ورزی ادامه مطلب »

چرا شفقت ورزی موثرتر از همدلی است؟ مجله گپ‌بوک /روانشناسی چرا شفقت ورزی موثرتر از همدلی است؟ همدلی و شفقت با هم تفاوت دارند. هر یک از این دو بخش های متفاوتی از مغز را فعال می کنند. با همدلی کردن، ما در رنج کشیدن دیگران شریک می شویم اما کار موثری برای کمک به …

چرا شفقت ورزی موثرتر از همدلی است؟‎‎ ادامه مطلب »

اسکرول به بالا