خلاصه لایو معرفی کتاب تلخ و شیرین از خانم سوزان کین خلاصه لایو معرفی کتاب تلخ و شیرین از خانم سوزان کین در عصر ارتباطات، همه توصیه میکنند برای موفق شدن باید حتما ارتباطات قوی داشته باشیم ،  از طرفی روانشناسی عمومی و توسعه فردی تاکید زیادی به شاد و پرانرژی بودن انسان ها دارند درصورتیکه …

خلاصه لایو از کتاب تلخ و شیرین ادامه مطلب »