درس هایی که میتوان از مجتبی شکوری آموخت مجله گپ‌بوک /از قصه ها بیاموزیم این‌بار تصمیم گرفتیم با قصه زندگی دکتر مجتبی شکوری آشنا بشیم و سعی کنیم بدون هیچ تعصبی از تجربیاتش بیاموزیم… درس‌هایی که می‌توان از دکتر مجتبی شکوری آموخت: ۱.دیدن فرصت‌ها در کنار محدودیت‌ها دکتر شکوری: ما نمی‌توانیم کاری کنیم پرنده‌های غم …

درس‌هایی که می‌توان از دکتر مجتبی شکوری آموخت ادامه مطلب »