لایو لذت یادگیری ؛ معرفی کتاب بی حد و مرز مجله گپ‌بوک /توسعه فردی به طور کلی مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به ما کمک می کنه عملکرد بهتری داشته باشیم، ازمغزمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و در نهایت بتونیم رشد کنیم و یادگیری عمیق تر و موثر تر داشته باشیم. خب …

لذت یادگیری ادامه مطلب »