10 نکته کسب و کار (معرفی کتاب نامه های بزوس) مجله گپ‌بوک /پیشنهاد کتاب معرفی کتاب نامه های بزوس و ریسک پذیری در لایو با مهرسا: ریسک پذیری: موفقیت در حیطه کسب و کار یک موضوع پیچیده است و عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا فردی در یک حیطه کاری موفق شود. …

کتاب نامه های جف بزوس ادامه مطلب »