gapbook

پشیمانی از پاسخ های خود در آزمون های تستی؛ خوب یا بد؟

آزمون‌های تستی، یکی از ویژگی‌های بارز آموزش متوسطه و کارشناسی است و قالب استاندارد برای اکثر آزمون‌های پذیرش است. اگر چه بحث های زیادی در مورد محدودیت‌های مرتبط با این نوع سؤالات وجود دارد؛ چون دانشجویان شانس کمی برای موفقیت در بسیاری از زمینه‌های علوم با این نوع سوالات دارند. پیامد این واقعیت این است که اگر اساتید بخواهند دانش‌آموزان را بر اساس دانش و درک محتوا ارزیابی کنند، علاوه بر توانایی آزمون‌دهی، باید راهبردهای تست‌زنی مؤثر را به دانشجویان آموزش دهند.

یکی از توصیه‌های رایج، تغییر ندادن پاسخ اولیه ی یک سؤال چند گزینه‌ای است:

«به حس ششمت اعتماد کن» یا «بیش از حد به آن فکر نکن» ،  جملاتی هستند که به نظر، بین دانشجویان و اساتید به طور یکسان شنیده میشوند.

اما این توصیه ها با مطالعاتی که راجع به تغییر پاسخ در امتحانات انجام شده اند، متناقض است. بررسی‌های گذشته و متاآنالیزها نشان داده‌اند که دانشجویان، پاسخ‌های خود را از اشتباه به درست به طور قابل‌توجهی بیشتر از اینکه آنها را از درست به اشتباه تغییر دهند، تغییر می‌دهند.

مطالعه ای برای بررسی تغییر پاسخ در امتحانات زیست شناسی مقدماتی، آناتومی و فیزیولوژی انسان و دروس عصب شناسی در ماه مارچ 2021 انجام شد و فرضیه های جایگزینی پاسخ اولیه، مورد آزمایش قرار گرفتند:

1) مزایای تغییر پاسخ عملکرد امتحان دانش آموز

 2) تغییر پاسخ برای عملکرد امتحان مضر است.

به طور قابل توجهی، تفاوت معناداری در نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به تغییر پاسخ وجود داشت؛ اکثر دانشجویان احساس می‌کردند که وقتی پاسخ‌های خود را در آزمون‌های تستی تغییر می‌دهند، به نمره‌شان کمک می‌کنند (51٪ گفتند تغییر پاسخ کمک میکند)

در مقابل، تعداد زیادی از اساتید هیئت علمی احساس کردند که تغییر پاسخ به نمرات امتحان دانش آموز آسیب میزند (36%)

اکثر دانشجویان و اساتید همچنین گفتند که توصیه یا نکته تست زنی درباره تغییر پاسخ اولیه دریافت نکرده بودند و بعد از آن اکثر دانشجویان ادعا کردند که توصیه اساتید بر روی تغییر ندادن پاسخ اولیه تست ها بوده است و تعداد بسیار کمی از دانشجویان، اساتیدی داشته اند که از آنها خواستند بیشتر فکر کنند و پاسخ اولیه خود را تغییر دهند.

در حال حاضر آزمون‌های چند گزینه‌ای اکثرا در پلت فرم های آنلاین برگزار میشوند. این تغییر، امکان نمره دهی خودکار را فراهم می کند، اما بر فرصت تجدید نظر در پاسخ های دانش آموزان تأثیر منفی میگذارد. بسیاری از سیستم‌های تست آنلاین این فرصت را برای دانش‌آموزان فراهم نمی‌کنند که یک سؤال را علامت‌گذاری کنند تا بعد دوباره آن را بررسی کنند و به دانش‌آموزان اجازه نمی‌دهند که نظرات خود را در مورد سؤالات در حاشیه، بیان کنند؛ حتی بدتر از آن، برخی از اساتید در هر صفحه تنها یک سوال را قرار میدهند و دانشجویان را از بازگشت به سوالات قبلی پس از پاسخ دادن، باز می دارند؛ اگرچه این اصلاحات با انگیزه جلوگیری از تقلب انجام می شوند، اما ما استدلال می کنیم که آنها فرصت تفکر ، یادگیری و در نهایت امکان تغییرات پاسخ را که نتایج امتحان را بهبود می بخشد؛ از دانشجویان محروم می کنند.

بنابراین، ما از اساتید می‌خواهیم در اتخاذ روش‌های تست آنلاین محتاط باشند، به ‌ویژه اگر فرصت تجدیدنظر در پاسخ‌ها را محدود می‌کنند.

در نهایت آزمون های تستی همه جا هستند، اما توصیه ها و پیشنهادات در مورد استراتژی های تست زنی متفاوت است و همیشه توسط تحقیقات، به خوبی اطلاع رسانی نمی شود.

از نظر تجربی، در امتحان، دانش‌آموزان پاسخ خود را از یک پاسخ نادرست به یک پاسخ صحیح 2.8 بار و فقط یک بار از پاسخ درست به پاسخ غلط تغییر دادند.

 بنابراین، به طور متوسط، دانش آموزان از تغییر پاسخ سود میبرند، این داده‌ها از این استدلال حمایت می‌کند که باید به دانش‌آموزان توصیه شود که پاسخ‌های سؤالات امتحانی را قبل از ارسال آنها، بررسی و اصلاح کنند؛ پس مراقب پشیمانی های انتخاب پاسخ اولیه در آزمونها باشید!

برگرفته از کتاب “قدرت پشیمانی” ؛ برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.

مشاهده منبع مقاله

پشیمانی از پاسخ های خود در آزمون های تستی؛ خوب یا بد؟

آزمون‌های تستی، یکی از ویژگی‌های بارز آموزش متوسطه و کارشناسی است و قالب استاندارد برای اکثر آزمون‌های پذیرش است. اگر چه بحث های زیادی در مورد محدودیت‌های مرتبط با این نوع سؤالات وجود دارد؛ چون دانشجویان شانس کمی برای موفقیت در بسیاری از زمینه‌های علوم با این نوع سوالات دارند. پیامد این واقعیت این است که اگر اساتید بخواهند دانش‌آموزان را بر اساس دانش و درک محتوا ارزیابی کنند، علاوه بر توانایی آزمون‌دهی، باید راهبردهای تست‌زنی مؤثر را به دانشجویان آموزش دهند.

یکی از توصیه‌های رایج، تغییر ندادن پاسخ اولیه ی یک سؤال چند گزینه‌ای است:

«به حس ششمت اعتماد کن» یا «بیش از حد به آن فکر نکن» ،  جملاتی هستند که به نظر، بین دانشجویان و اساتید به طور یکسان شنیده میشوند.اما این توصیه ها با مطالعاتی که راجع به تغییر پاسخ در امتحانات انجام شده اند، متناقض است.

بررسی‌های گذشته و متاآنالیزها نشان داده‌اند که دانشجویان پاسخ‌های خود را از اشتباه به درست به طور قابل‌توجهی بیشتر از اینکه آنها را از درست به اشتباه تغییر دهند، تغییر می‌دهند.

مطالعه ای برای بررسی تغییر پاسخ در امتحانات زیست شناسی مقدماتی، آناتومی و فیزیولوژی انسان و دروس عصب شناسی در ماه مارچ 2021 انجام شده است. فرضیه های جایگزینی پاسخ اولیه، مورد آزمایش قرار گرفتند:

1) مزایای تغییر پاسخ عملکرد امتحان دانش آموز

 2) تغییر پاسخ برای عملکرد امتحان مضر است.

به طور قابل توجهی، تفاوت معناداری در نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به تغییر پاسخ وجود داشت. اکثر دانشجویان احساس می‌کردند که وقتی پاسخ‌های خود را در آزمون‌های تستی تغییر می‌دهند، به نمره‌شان کمک می‌کنند (51٪ گفتند تغییر پاسخ کمک میکند)؛ در مقابل، تعداد زیادی از اساتید هیئت علمی احساس کردند که تغییر پاسخ به نمرات امتحان دانش آموز آسیب میزند (36%)

اکثر دانشجویان و اساتید همچنین گفتند که توصیه یا نکته تست زنی درباره تغییر پاسخ اولیه دریافت نکرده بودند و بعد از آن اکثر دانشجویان ادعا کردند که توصیه اساتید بر روی تغییر ندادن پاسخ اولیه تست ها بوده است و تعداد بسیار کمی از دانشجویان،  اساتیدی داشته اند که از آنها خواستند بیشتر فکر کنند و پاسخ اولیه خود را تغییر دهند.

در حال حاضر آزمون‌های چند گزینه‌ای اکثرا در پلت فرم های آنلاین برگزار میشوند. این تغییر، امکان نمره دهی خودکار را فراهم می کند، اما بر فرصت تجدید نظر در پاسخ های دانش آموزان تأثیر منفی میگذارد. بسیاری از سیستم‌های تست آنلاین این فرصت را برای دانش‌آموزان فراهم نمی‌کنند که یک سؤال را علامت‌گذاری کنند تا بعد دوباره آن را بررسی کنند و به دانش‌آموزان اجازه نمی‌دهند که نظرات خود را در مورد سؤالات در حاشیه، بیان کنند. حتی بدتر از آن، برخی از اساتید در هر صفحه تنها یک سوال را قرار میدهند و دانشجویان را از بازگشت به سوالات قبلی پس از پاسخ دادن، باز می دارند؛ اگرچه این اصلاحات با انگیزه جلوگیری از تقلب انجام می شوند، اما ما استدلال می کنیم که آنها فرصت تفکر ، یادگیری و در نهایت امکان تغییرات پاسخ را که نتایج امتحان را بهبود می بخشد؛ از دانشجویان محروم می کنند.

بنابراین، ما از اساتید می‌خواهیم در اتخاذ روش‌های تست آنلاین محتاط باشند، به ‌ویژه اگر فرصت تجدیدنظر در پاسخ‌ها را محدود می‌کنند.

در نهایت آزمون های تستی همه جا هستند، اما توصیه ها و پیشنهادات در مورد استراتژی های تست زنی متفاوت است و همیشه توسط تحقیقات، به خوبی اطلاع رسانی نمی شود.

از نظر تجربی، در امتحان، دانش‌آموزان پاسخ خود را از یک پاسخ نادرست به یک پاسخ صحیح 2.8 بار و فقط یک بار از پاسخ درست به پاسخ غلط تغییر دادند.

 بنابراین، به طور متوسط، دانش آموزان از تغییر پاسخ سود میبرند، این داده‌ها از این استدلال حمایت می‌کند که باید به دانش‌آموزان توصیه شود که پاسخ‌های سؤالات امتحانی را قبل از ارسال آنها، بررسی و اصلاح کنند؛ پس مراقب پشیمانی های انتخاب پاسخ اولیه در آزمونها باشید!

برگرفته از کتاب “قدرت پشیمانی” ؛ برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.

مشاهده منبع مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا