gapbook

مجله، دانش مغز

مجله، دانش مغز

پاک سازی دوپامین

وقتی میزان تحمل و تاب آوری دوپامین بالا برود، دیگر نمیشود از فعالیت هایی که کمتر دوپامین تولید میکنند لذت برد....

چرا انگیزه نداریم؟

چرا برخی آدم ها برای انجام کار های دشوار، انگیزه بیشتری دارند؟ آیا راهی هست که انجام کار های سخت را آسان کند؟....

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

طبق پژوهش های علوم اعصاب، یادگیری مهارت های جدید برای مغز بسیار مفید است. یادگیری باعث تقویت کارکردهای شناختی از جمله تمرکز، توجه به جزئیات و مهارت حل مسئله می شود. همچنین احتمال ابتلا به زوال مغز را کاهش می دهد

دانش مغز در مسیر توسعه فردی

مغز از سیستم های عصبی، سیستم های عصبی از شبکه‌های عصبی، شبکه‌های عصبی از مدارهای عصبی، مدارهای عصبی از سلول‌ها و …

نورون های آینه ای

در آزمایشگاهی یک الکترود در ناحیه F5 مغز میمون قرار دادند و متوجه شدند در این منطقه مجموعه نورون‌هایی وجود دارد که…

تکنولوژی های شناختی

تکنولوژی های مغزی به دو قسمت تقسیم می شوند: ۱. اقتباس از مغز برای کامپیوتر ۲. اقتباس از کامپیوتر برای مغز….

کتاب مغز پویا

چگونه مغز خوبی را پرورش دهیم ؟ هیجان زندگی به این نیست که کی هستیم بلکه به این است که داریم چه کسی میشویم. ساختار…

وقتی میزان تحمل و تاب آوری دوپامین بالا برود، دیگر نمیشود از فعالیت هایی که کمتر دوپامین تولید میکنند لذت برد….

چرا برخی آدم ها برای انجام کار های دشوار، انگیزه بیشتری دارند؟ آیا راهی هست که انجام کار های سخت را آسان کند؟….

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

طبق پژوهش های علوم اعصاب، یادگیری مهارت های جدید برای مغز بسیار مفید است. یادگیری باعث تقویت کارکردهای شناختی از جمله تمرکز، توجه به جزئیات و مهارت حل مسئله می شود. همچنین احتمال ابتلا به زوال مغز را کاهش می دهد

کتاب مغز پویا

           چگونه مغز خوبی را پرورش دهیم ؟               هیجان زندگی به این نیست که کی هستیم بلکه به این است که داریم چه کسی میشویم. ساختار…

دانش مغز در مسیر توسعه فردی

مغز از سیستم های عصبی، سیستم های عصبی از شبکه‌های عصبی، شبکه‌های عصبی از مدارهای عصبی، مدارهای عصبی از سلول‌ها و …

نورون‌های آینه‌ای

در آزمایشگاهی یک الکترود در ناحیه F5 مغز میمون قرار دادند و متوجه شدند در این منطقه مجموعه  نورون‌هایی وجود دارد که…

تکنولوژی‌های شناختی

تکنولوژی های مغزی به دو قسمت تقسیم می شوند: ۱. اقتباس از مغز برای کامپیوتر ۲. اقتباس از کامپیوتر برای مغز….

اسکرول به بالا