gapbook

از قصه ها بیاموزیم

ما در گپبوک باور داریم که یادگیری ، کیفیت انسان بودن رو تغییر میده ؛ یادگیری فقط محدود به مدرسه، دانشگاه و کتاب های درسی نیست. هر آدمی قصه‌ای داره و میشه از هر قصه چیزهای ارزشمندی آموخت !

درس هایی که میتوان از ایلان ماسک آموخت

در روز هفتم ژانویه ۲۰۲۱ ایلان ماسک با پیشی گرفتن از جف بزوس، به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد......

درس هایی که میتوان از هلن کلر آموخت

در ۱۹ ماهگی به یک بیماری عفونی با تب بالا مبتلا شد.  مادر هلن متوجه می‌شود که او بینایی و شنوایی خود را به طور کامل از دست داده است....

درس هایی که میتوان از مجتبی شکوری آموخت

این‌بار تصمیم گرفتیم با قصه زندگی دکتر مجتبی شکوری آشنا بشیم و سعی کنیم بدون هیچ تعصبی از تجربیاتش بیاموزیم...

درس هایی که میتوان از توران میرهادی آموخت

این بار تصمیم گرفتیم با قصه زندگی توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران، آشنا بشیم و سعی کنیم بدون هیچ تعصبی از تجربیاتشون بیاموزیم...

مجله ، از قصه ها بیاموزیم

ما در گپبوک باور داریم که یادگیری ، کیفیت انسان بودن رو تغییر میده ؛ یادگیری فقط محدود به مدرسه، دانشگاه و کتاب های درسی نیست. هر آدمی قصه‌ای داره و میشه از هر قصه چیزهای ارزشمندی آموخت !

درس هایی که می‌توان از ایلان ماسک آموخت

در روز هفتم ژانویه ۲۰۲۱ ایلان ماسک با پیشی گرفتن از جف بزوس، به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد……

درس هایی که می‌توان از هلن کلر آموخت​

در ۱۹ ماهگی به یک بیماری عفونی با تب بالا مبتلا شد.  او بینایی و شنوایی خود را به طور کامل از دست داد…

درس هایی که می‌توان از مجتبی شکوری آموخت​

این‌بار تصمیم گرفتیم با قصه زندگی دکتر مجتبی شکوری آشنا بشیم و سعی کنیم بدون هیچ تعصبی از تجربیاتش بیاموزیم…

درس هایی که میتوان از توران میرهادی آموخت

این بار تصمیم گرفتیم با قصه زندگی توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران، آشنا بشیم و سعی کنیم بدون هیچ تعصبی از تجربیاتشون بیاموزیم…

اسکرول به بالا