gapbook

پیشنهاد کتاب

روانشناسی عمومی و توسعه فردی تاکید زیادی به  شاد و پرانرژی بودن انسان ها دارند درصورتیکه انسان ها نمیتوانند همیشه از اعماق وجود شاد باشند….

خلاصه کتاب قدرت پشیمانی

آیا پشیمانی برای ما مفیده یا مضرر؟!  با پشیمانی هایی که ایجاد شده چه کار کنیم؟  چگونه پشیمانی هایمان را تبدیل به قدرت کنیم؟

معرفی کتاب نامه های جف بزوس

کسب و کار شما می تواند به آمازون بعدی تبدیل شود اگر این ده نکته مهم کسب و کار با جف بزوس را در نظر بگیرید…..

معرفی کتاب با مهرسا

معرفی کتاب هایی در حوزه  توسعه فردی، کسب و کار، ارتباطات، علوم شناختی و نوجوانان به پیشنهاد مهرسا شرع الاسلام.

معرفی کتاب بی حد و مرز

مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به ما کمک می کنه عملکرد بهتری داشته باشیم، ازمغزمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و در نهایت بتونیم رشد کنیم و یادگیری عمیق تر و موثر تر داشته باشیم…

خلاصه لایو از کتاب تلخ و شیرین

روانشناسی عمومی و توسعه فردی تاکید زیادی به شاد و پرانرژی بودن انسان ها دارند درصورتیکه انسان ها نمیتوانند همیشه از اعماق وجود شاد باشند….

خلاصه کتاب قدرت پشیمانی

آیا پشیمانی برای ما مفیده یا مضرر؟! با پشیمانی هایی که ایجاد شده چه کار کنیم؟ چگونه پشیمانی هایمان را تبدیل به قدرت کنیم؟

معرفی کتاب نامه های جف بزوس

کسب و کار شما می تواند به آمازون بعدی تبدیل شود اگر این ده نکته مهم کسب و کار با جف بزوس را در نظر بگیرید...

معرفی کتاب با مهرسا

معرفی کتاب هایی در حوزه  توسعه فردی، کسب و کار، ارتباطات، علوم شناختی و نوجوانان به پیشنهاد مهرسا شرع الاسلام.

لذت یادگیری ، معرفی کتاب بی حد و مرز

مباحثی که در این کتاب مطرح میشه به ما کمک می کنه عملکرد بهتری داشته باشیم، ازمغزمون بهتر و بیشتر استفاده کنیم و در نهایت بتونیم رشد کنیم و یادگیری عمیق تر و موثر تر داشته باشیم...

اسکرول به بالا